sim10.co.il
אתר הטעינות של ישראל

  • עמוד הבית
  • חבילה כשרה – 12G תקף ל 12 חודש – סים דאטה פריפייד לרכב או לכל התקן סלולרי, תשתית פרטנר באיכות גלישה איכותית ויציבה, אפשרות לגלישה רק בוויז, גימל, ופאנגו.

חבילה כשרה - 12G תקף ל 12 חודש - סים דאטה פריפייד לרכב או לכל התקן סלולרי, תשתית פרטנר באיכות גלישה איכותית ויציבה, אפשרות לגלישה רק בוויז, גימל, ופאנגו.

חבילה כשרה – 12G תקף ל 12 חודש מיום הטעינה או עד גמר היתרה, סים גלישה לרכב באיכות גלישה איכותית ויציבה, אפשרות לגלישה רק בוויז, גימל, ופאנגו.

*הסים הינו רב פעמי וניתן להפעלה/הטענה חוזרת בכל עת.

*הסים מוכן לשימוש מיידי הכנס והפעל.

*המחיר כולל הסים.

179

דילוג לתוכן