sim10.co.il
אתר הטעינות של ישראל

חבילת חו"ל - 5 גיגה גלישה + 50 דקות בארה"ב ואירופה תקף ל 8 ימים מיום ההטענה. - טעינה 019 חו״ל

חבילת חו"ל - 5 גיגה גלישה + 50 דקות בארה"ב ואירופה תקף ל 8 ימים מיום ההטענה. - טעינה 019 חו״ל

נפח גלישה: 5GB בארה"ב ואירופה
שיחות לחו״ל: 50 דקות בארה"ב ואירופה
תוקף החבילה: 8 יום

199

דילוג לתוכן