sim10.co.il
אתר הטעינות של ישראל

  • עמוד הבית
  • סים טוקמן פריפייד ניטען + חבילה ראשונית ל30 יום שיחות והודעות ללא הגבלה + 100 גיגה גלישה.

סים טוקמן פריפייד ניטען + חבילה ראשונית ל30 יום שיחות והודעות ללא הגבלה + 100 גיגה גלישה.

סים טוקמן ניטען + חבילה ראשונית ל30 יום שיחות והודעות ללא הגבלה + 100 גיגה גלישה, רשת סלקום.

הסים הינו רב פעמי וניתן להפעלה/הטענה בכל חבילה כל שהיא בכל עת.

הסים מוכן לשימוש מיידי הכנס והפעל.

94

דילוג לתוכן