sim10.co.il
אתר הטעינות של ישראל

  • עמוד הבית
  • סים פריפייד טוקמן ניטען + טעון ב 55 דק׳ שיחה/SMS, תקף עד שנה או גמר היתרה.

סים פריפייד טוקמן ניטען + טעון ב 55 דק׳ שיחה/SMS, תקף עד שנה או גמר היתרה.

תקף לשנה – סים טעון ב 55 דק׳ שיחה/SMS, תקף עד שנה או גמר היתרה.

הסים הינו רב פעמי וניתן לטעינה חוזרת בתום התקופה/גמר היתרה,

בגמר יתרה עובר לתקן שיחות נכנסות בלבד עד הטעינה הבאה.

94

דילוג לתוכן