sim10.co.il
אתר הטעינות של ישראל

  • עמוד הבית
  • סים פריפייד טעון בחבילה שנתית 12 גיגה לחודש + שיחות והודעות תקף ל 12 חודש.

סים פריפייד טעון בחבילה שנתית 12 גיגה לחודש + שיחות והודעות תקף ל 12 חודש.

תקף ל 12 חודש!!! סים + חבילה חודשית מתחדשת 12 גיגה + שיחות והודעות בארץ.

מתחדש כל חודש למשך 12 חודש מיום הטעינה.

הסים ניתן לטעינה חוזרת בתום התקופה.

492

דילוג לתוכן