sim10.co.il
אתר הטעינות של ישראל

סים כשר בלבד - שיחות בישראל ללא הגבלה, תקף ל 30 יום מזמן הטעינה, - טעינת פרטנר ביג טוק

סים כשר בלבד - שיחות בישראל ללא הגבלה, תקף ל 30 יום מזמן הטעינה, - טעינת פרטנר ביג טוק

שיחות: 5000
תוקף החבילה: 30 יום
trueסים כשר בלבד

69

דילוג לתוכן