sim10.co.il
אתר הטעינות של ישראל

500 דקות לתאילנד + 120 גיגה גלישה + שיחות והודעות בישראל ללא הגבלה, תקף ל 30 יום. - טעינת we

500 דקות לתאילנד + 120 גיגה גלישה + שיחות והודעות בישראל ללא הגבלה, תקף ל 30 יום. - טעינת we

נפח גלישה: 120GB
שיחות: 3000 דקות
הודעות: 3000 sms
שיחות לחו״ל: 500 דקות לתאילנד
תוקף החבילה: 30 יום

99

דילוג לתוכן