sim10.co.il
אתר הטעינות של ישראל

  • עמוד הבית
  • תקף לשנה – סים פריפייד טעון 18 גיגה גלישה + 300 דק׳ שיחה + 300SMS

תקף לשנה - סים פריפייד טעון 18 גיגה גלישה + 300 דק׳ שיחה + 300SMS

סים טעון טעינה ראשונית 18 גיגה גלישה + 300 דק׳ שיחה + 300sms,

תקף עד שנה או גמר היתרה.

הסים הינו רב פעמי וניתן להפעלה/הטענה בכל עת.

199

דילוג לתוכן