sim10.co.il
אתר הטעינות של ישראל

  • עמוד הבית
  • תקף לשנה – סים פריפייד טעון 3 גיגה גלישה + 300 דק׳ שיחה + 300SMS

תקף לשנה - סים פריפייד טעון 3 גיגה גלישה + 300 דק׳ שיחה + 300SMS

סים טעון טעינה ראשונית 3 גיגה גלישה + 300 דק׳ שיחה + 300sms, תקף עד שנה או גמר היתרה,

הסים הינו רב פעמי וניתן להפעלה/הטענה בכל חבילה כל שהיא בכל עת.

הסים מוכן לשימוש מיידי הכנס והפעל’

139

דילוג לתוכן