sim10.co.il
אתר הטעינות של ישראל

53₪ לטעינת שיחות בחיוב לפי דקת שיחה / הודעת SMS תקף לשנה מזמן הטעינה. - טעינת פרטנר ביג טוק

53₪ לטעינת שיחות בחיוב לפי דקת שיחה / הודעת SMS תקף לשנה מזמן הטעינה. - טעינת פרטנר ביג טוק

שיחות: 1.21₪ דק' בישראל
הודעות: 0.68₪
שיחות לחו״ל: לפי תעריף חו״ל
תוקף החבילה: 12 חודש

69

דילוג לתוכן