sim10.co.il
אתר הטעינות של ישראל

Travel Sim סים דאטה פריפייד לחו״ל + חבילה דאטה לשימוש בחו”ל בלבד 2GB גלישה, (עלות החבילה 89 ש״ח + 39 ש״ח עלות חד פעמית של הסים) תקף עד 30 יום או גמר היתרה. ניתן לטעינה חוזרת בכל עת.

Travel Sim סים דאטה פריפייד לחו״ל + חבילה דאטה לשימוש בחו”ל בלבד 2GB גלישה, (עלות החבילה 89 ש״ח + 39 ש״ח עלות חד פעמית של הסים) תקף עד 30 יום או גמר היתרה. ניתן לטעינה חוזרת בכל עת.

128

דילוג לתוכן