sim10.co.il
אתר הטעינות של ישראל

Travel Sim סים דאטה פריפייד לחו״ל + חבילה דאטה לשימוש בחו”ל בלבד 1GB גלישה, (עלות החבילה 59 ש״ח + 39 ש״ח עלות חד פעמית של הסים).תקף עד 36 חודש או גמר היתרה. ניתן לטעינה חוזרת בכל עת.

Travel Sim סים דאטה פריפייד לחו״ל + חבילה דאטה לשימוש בחו”ל בלבד 1GB גלישה, (עלות החבילה 59 ש״ח + 39 ש״ח עלות חד פעמית של הסים).תקף עד 36 חודש או גמר היתרה. ניתן לטעינה חוזרת בכל עת.

98

דילוג לתוכן