sim10.co.il
אתר הטעינות של ישראל

Travel Sim שיחות + גלישה, סים דאטה פריפייד לחו״ל + חבילה דאטה לשימוש בחו”ל בלבד 3GB גלישה + 30 דקות שיחה נכנסות/יוצאות לישראל (עלות החבילה 99 ש״ח + 39 עלות חד פעמית ה Travel Sim) תקף עד 30 יום או גמר היתרה. ניתן לטעינה חוזרת בכל עת.

Travel Sim שיחות + גלישה, סים דאטה פריפייד לחו״ל + חבילה דאטה לשימוש בחו”ל בלבד 3GB גלישה + 30 דקות שיחה נכנסות/יוצאות לישראל (עלות החבילה 99 ש״ח + 39 עלות חד פעמית ה Travel Sim) תקף עד 30 יום או גמר היתרה. ניתן לטעינה חוזרת בכל עת.

139

דילוג לתוכן